Nieuws

De weerkaart

30 November 2018 - De KNMI-meteorologen tekenen vier keer per dag handmatig een weerkaart, waarin ze de actuele toestand van de atmosfeer weergeven. Dit is de weeranalyse. Voor de analyse maken ze gebruik van satelliet-, en radar-, en grondwaarnemingen en modelberekeningen. Hieronder de weerkaart van vrijdag 30 november 2018 om 07 uur lokale tijd.Analyse vrijdag 30 november 2018 om 07 uur lokale tijd.  HRVIS comb satellietfoto van 07:00 uur lt.

Op de weerkaart is een hoge drukgebied boven Rusland te zien, een langgerekte, noord-zuid georiënteerde frontale zone, een koufront, dat loopt van Zweden via Duitsland naar de Middellandse Zee. Boven het zuiden van Frankrijk ligt een golf in dit front. Noord van Schotland ligt een lagedrukgebied, van waaruit een occlusie naar IJsland loopt. Aan de zuidkant hiervan ligt een trog (buien) boven Schotland. Ons land bevindt zich achter het koufront in de van oorsprong polaire lucht.

Ook op de satellietfoto van 7 uur lokale tijd zijn deze systemen goed te herkennen. Het hoog boven Rusland kenmerkt zich door een groot onbewolkt gebied, met wel hier en daar mist. Het koufront is ook duidelijk te zien in de bewolking, waarbij de verdikking in de bewolking boven Frankrijk de golf in het front toont. Het lagedrukgebied noord van Schotland kenmerkt zich door de krul in de bewolking. De trog boven Schotland is te zien in de dikke plukken witte wolken. West van de trog is boven Ierland en vooral de oceaan de connectieve bewolking te zien, die ontstaat wanneer de koude lucht vanuit het noorden over het relatief warme water stroomt. 
 
Hoe is deze weersituatie nu terug te zien in de metingen op WOW.nl?
Achtereenvolgens kijken we naar luchtdruk, wind en temperatuur.WOW luchtdrukmetingen van vrijdag 30 november 2018 07 uur lt. 

In de luchtdrukmetingen is het patroon van de lage druk noord van Schotland en de hoge druk boven Rusland, maar ook boven het zuidwesten van Europa goed terug te zien in de metingen. De blauwe kleuren tonen de laagste druk, de rode kleuren de hoogste druk.

Ook in de wind is het patroon herkenbaar. Weinig wind, en ook weinig metingen, boven Rusland, met aan de westzijde van het hoog, boven Polen en Duitsland, een zuidoostelijke wind. Bij het laag noord van Schotland zien een stevige zuid- tot zuidwesten wind boven de Noordzee, aan de oostzijde van het laag en van de trog. Aan de oostzijde van het laag verwachten we, volgens de wet van Buys Ballot juist een noordelijke wind. Dit is inderdaad te zien boven het noordwesten van Schotland, boven Ierland, waar de wind meer west geworden is, dit aan de zuidzijde van het laag, terwijl op de Faeröer eilanden ook een noordelijke wind staat. Het windpatroon is dus goed uit te leggen aan de hand van de weersituatie.

WOW windmetingen van vrijdag 30 november 2018 07 uur lt. 

Tot slot kijken we naar de temperatuur. Deze is vaak minder eenduidig uit te leggen aan de hand van de weerkaarten. In grote lijnen zien we echte koude lucht aan de zuidwestzijde van het hoog boven Rusland. In de buurt van het koufront is de situatie echter veel minder eenduidig. Aan de oostzijde van het front, boven Duitsland en Polen, zijn de temperaturen juist lager dan achter het koufront aan de westzijde! Dit komt doordat voor het koufront uit de lucht, dicht bij de grond, in de nacht boven het continent nog aardig is afgekoeld en door de neerslag bij het front. Aan de westzijde, in de polaire lucht, is de zuidwestelijke aanvoer de Atlantische Oceaan en de Noordzee de lucht, in de onderste laag, al aardig opgewarmd. De echt koude lucht zit veel verder naar het noordwesten, boven de Atlantische Oceaan noordwest van Ierland.WOW Temperatuurmetingen van vrijdag 30 november 2018 07 uur lt.