Nieuws

KNMI legt WOW-NL data onder de loep

21 maart 2016 - De WOW-NL community groeit en dat levert een berg weerdata op. Hoe is de kwaliteit van de metingen? Dat willen we natuurlijk graag weten bij het KNMI. We werken op dit moment aan de eerste analyses van WOW-NL en bekijken voor dit onderzoek zo’n 2 miljoen metingen. Onderzoekers leggen de temperatuurmetingen van  de WOW-NL deelnemers naast die van de 35 weerstations van het KNMI. Daarnaast vergelijken we de neerslagcijfers van WOW-NL met de plaatjes van onze twee neerslagradars. Zo kunnen we de kwaliteit van de WOW-NL metingen beoordelen en proberen we de verschillen te verklaren.Figuur 1: Temperatuur op KNMI stations (geïnterpoleerd) vergeleken met de temperatuur op ongeveer 200 WOW-NL stations tussen augustus en oktober 2015.

Lekker warm bij WOW-NL
Door interpolatie van de temperatuur op de locaties van de KNMI-weerstations maken we een schatting van de temperatuur op de WOW-NL locaties. Deze geschatte temperatuur vergelijken we met de werkelijk gemeten temperatuur. Het resultaat is  lang niet gek, zie Figuur 1. Onder de 25 graden Celsius zijn de WOW-NL metingen vrij nauwkeurig. We zien wel dat bij temperaturen boven de 25 graden Celsius de meeste WOW-NL stations naar boven afwijken. ’s Morgens vroeg lopen de metingen nog in de pas, maar in de loop van de middag wordt het verschil groter. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de sensoren teveel opwarmen door de zon.
 
Met onze nieuwsgierige aard proberen we de verschillen tussen de geïnterpoleerde-,  en gemeten waarden verder te verklaren. De stations krijgen 1 tot 5 sterren, afhankelijk van de afstand tot obstakels en andere omgevingsfactoren. We kijken naar de effecten van zonnestraling  en van het aantal sterren. We zien in Figuur 2 dat de verschillen afnemen naarmate het aantal sterren van een station toeneemt.  We kunnen hier helaas nog niet alles mee verklaren en zullen nog dieper moeten graven.  Figuur 2: Spreiding ten opzichte van het aantal sterren van een station (1-5 sterren)

Het KNMI onderzocht al eerder het zogeheten Urban Heat Island effect. Dit effect houdt in  dat het in de stad op warme dagen vaak warmer is dan in het open veld. De straten en gebouwen houden de warmte lang vast. Dit is een goed recept voor zwoele avonden op de stadsterrassen. KNMI-stations staan over het algemeen buiten de bebouwde omgeving en veel WOW-NL stations juist daarbinnen. Al die verschillende omstandigheden maken het voor onderzoekers interessant om te zien wat er gebeurt en de verschillen te duiden.

WOW-NL meet minder neerslag dan de radar
Opnieuw bekeken we de data van WOW-NL van augustus tot oktober 2015, maar deze keer voor de hoeveelheid neerslag. Hierbij konden we een mooi vergelijk maken met de neerslag van onze weerradars in De Bilt en Den Helder, zie figuur 3. We zien  een opmerkelijk verschil. De over de tijd gesommeerde neerslag, ook wel cumulatieve neerslag genoemd, is bij de WOW-NL stations een stuk lager. Voor het meten van neerslag is de ligging van een station relevant. Als er obstakels staan in de buurt van een neerslagmeter, beïnvloedt dat de metingen. Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat de meeste WOW-NL stations minder neerslag registreerden dan de radars. 
 
Ook blijkt dat sommige stations ineens enorme hoeveelheden neerslag registreerden, ca.  4000 mm. Aangezien er in Nederland zo’n 800 mm per jaar, uit de lucht komt vallen, lijken deze metingen niet echt realistisch. Was er soms iemand zijn neerslagmeter aan het testen met een paar emmers water? Het is wel duidelijk dat de neerslagmetingen eerst moeten worden gecorrigeerd, voordat deze echt bruikbaar zijn.Figuur 3: Cumulatieve neerslag [mm] voor een aantal WOW-NL stations. De rode lijn geeft de neerslag die is waargenomen met behulp van de radar, de blauwe lijn de neerslag gemeten bij WOW-NL stations.

Stations met een meer open ligging presteren over het algemeen beter dan stations die erg beschut liggen, zie Figuur 4. We kunnen hier niet alle verschillen mee verklaren. Mogelijk spelen hierbij ook het instrumenttype en regelmatig schoonmaken een rol. Bladeren of vuil kunnen er namelijk voor zorgen dat de neerslagmeter niet alle neerslag correct registreert. Nieuwsgierig naar hoe het nu zit met de WOW-NL sterren? Kijk dan op https://wow.knmi.nl/meedoen/classificatie.Figuur 4: Verschillen tussen WOW-NL neerslagmetingen en de beide radars van het KNMI voor ligging klassen  1-5, waarbij 1 staat voor ‘beschut’ en 5 voor ‘open’. ‘R’ staat voor ‘rooftop’ en ‘U’ voor ‘Unknown’.
 
Voorlopig gaan we door met dit onderzoek. Zo leert het KNMI steeds beter hoe het de WOW-NL metingen kan toepassen in zijn producten en diensten.
 
Door: ir. Martijn Koole