Nieuws

Onderzoek storm-event WOW-NL

20 juni 2016 - Bijzonder of extreem weer toont het beste aan wat de  verschillen zijn tussen de KNMI-meetstations  en de metingen van de weerliefhebbers van WOW-NL. De storm van 29 november 2015 is een mooie case voor het team van WOW-NL om de metingen te vergelijken.

Die bewuste novembermiddag zorgde een koufront boven Nederland voor zware windstoten, met name aan de kust. KNMI-onderzoekers Cisco de Bruijn en Peter Siegmund analyseerden de metingen van WOW-NL stations Bonrepas, in de buurt van Schoonhoven en Odijk. De temperatuur en windrichting,- en snelheid vergeleken ze met de metingen van de dichtstbijzijnde KNMI-meetstations  Cabauw en De Bilt en met verwachtingen van het HARMONIE weermodel van het KNMI. 

Analyse 29 november 2015: het front bereikt Nederland om ca. 18:00 uur UTC.

WOW-NL station Odijk

Figuur 1 toont de metingen voor WOW-NL station Odijk, circa 6 kilometer ten zuidoosten van De Bilt. De HARMONIE verwachtingen en de metingen van het WOW-NL station komen behoorlijk overeen. Het is duidelijk te zien dat rond 19 uur de windrichting plotseling verandert en de temperatuur daalt. Dit is het moment dat het front passeert.  Opvallend genoeg is dat na het passeren van het front de windsnelheid in De Bilt 5 meter per seconde lager is dan bij WOW-NL station Odijk en de HARMONIE verwachtingen. Hier is goed de invloed van de stad Utrecht te zien op de windsnelheid in De Bilt, omdat deze duidelijk lager werd toen de wind naar het westen draaide en de wind dus meer uit de richting van de stad kwam.


Figuur 1. Windsnelheid, windrichting en temperatuur gemeten door het WOW-NL station Odijk,  het dichtstbijzijnde KNMI station De Bilt en de verwachting van het HARMONIE weermodel.

WOW-NL station Bonrepas

De metingen van WOW-NL station Bonrepas bij Schoonhoven en het KNMI-meetstation Cabauw komen aan het begin van de storm goed overeen, zie figuur 2. Maar er is duidelijk te zien dat de storm na middernacht volgens de HARMONIE verwachtingen al afneemt, terwijl in Bonrepas nog windsnelheden van circa 15 meter per seconde worden gemeten.  Mogelijk is bij WOW-NL station Bonrepas een kleinschalig weersysteem actief dat niet gezien wordt door zowel het dichtstbijzijnde KNMI-meetstation als door de verwachting.  Hieruit blijkt de toegevoegde waarde van de hogere resolutie van het meetnet van WOW-NL. Het moment dat het front passeert is hier ook duidelijk te zien. Bij WOW-NL station Bonrepas en bij Cabauw.


Figuur 2 Windsnelheid, windrichting en temperatuur gemeten door het WOW-NL station Bonrepas, het dichtstbijzijnde KNMI station Cabauw en de verwachting van het HARMONIE weermodel.

Samenvattend komen de metingen van de twee WOW-NL stations  aardig overeen met de metingen van het dichtstbijzijnde KNMI-meetstation en met de verwachting met het HARMONIE model. Uit de resultaten blijkt wel dat de WOW-NL stations op bepaalde momenten hogere windsnelheden maten dan het dichtstbijzijnde KNMI-meetstation of de verwachting. Hieruit kan blijken dat de locatie van KNMI- meetstations soms niet ideaal is, vanwege de invloed op de windsnelheid door de stad Utrecht, of dat er kleinschalige weersystemen actief zijn die wel zichtbaar zijn in WOW-NL, maar niet in de meer grofmazige waarnemingen door het KNMI, zoals bij Bonrepas.