Nieuws

Einde pilot WOW-NL, vervolgonderzoek van start

22 december 2016 - WOW-NL is de pilot-fase voorbij. De teller staat vandaag op 357 weerstations en dit aantal blijft maar groeien. Verschillende onderzoekers toonden dit jaar aan dat er potentie zit in de grote bak met miljoenen crowdsourced metingen. Daarom trekt het KNMI de komende drie jaar geld uit voor grootschaliger onderzoek naar de kwaliteit en bruikbaarheid van deze metingen.


Testopstelling weerstations op het KNMI meetveld, De Bilt, winter '16

De onderzoeksresultaten van dit jaar geven voldoende grond om door te gaan met WOW-NL. Het KNMI koos ervoor het voorstel “Towards real-time high-resolution quality controlled weather data based on WOW” van Dr.Raymond Sluiter aan te nemen. Dit voorstel voor nader onderzoek naar WOW- data werd verkozen als onderzoeksproject voor het KNMI Meerjaren Strategisch Onderzoeksplan (MSO) 2017 met een looptijd van drie jaar.

De belangrijkste onderzoeksdoelen uit het plan “Towards real-time high-resolution quality controlled weather data based on WOW” zijn het verder onderzoeken van de bruikbaarheid van de data, hoge resolutie kaarten maken gebaseerd op WOW-data, het onderzoeken en opzetten van automatische validatie en een kwaliteitsfeedbacksysteem voor de participanten.

Uit het onderzoek van Martijn Koole afgelopen jaar bleek al, dat temperatuurmetingen uit WOW-NL, de KNMI metingen goed volgen, maar dat vooral de effecten van zonnestraling gecompenseerd moeten worden op zomerse namiddagen. Afstudeerder aan de Universiteit van Utrecht, Thomas Merkus ontdekte dat het mogelijk is om temperatuurkaarten te verbeteren met verschillende interpolatiemethodieken, een significante ontwikkeling. Ook KNMI windexperts deden een onderzoek. Met een stormcase lieten zij zien, dat WOW-NL stations het Harmoniemodel voor de wind prima volgen. Het Harmoniemodel is belangrijk voor het maken van de meerdaagse weersverwachtingen. Dit op zich zelf is al positief, maar een interessante vraag is: zouden met de metingen van WOW-NL de weersverwachtingen kunnen worden verbeterd?

Het is duidelijk. Het KNMI hecht grote waarde aan het verder onderzoeken van crowdsourced metingen. Ook in andere Europese landen is deze trend zichtbaar. Meteorologische instituten zoeken naar nieuwe manieren om verschillende bronnen van informatie te integreren. Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden. En dat belooft wat.