Nieuws

Meten van luchtkwaliteit

7 oktober 2016 - Cabauw, de meetmast van het KNMI bij Lopik, was de afgelopen weken het centrum van meetcampagne CINDI-2. Naast geavanceerde instrumenten testten de onderzoekers ook goedkopere sensoren. Smart Emission Nijmegen, het burger-sensor-netwerk voor luchtkwaliteit, brengt met vergelijkbare sensoren lokale variatie in luchtkwaliteit in kaart. Net als bij de Weather Observations Website van het KNMI komt dit tot stand dankzij de betrokkenheid, interesse en inzet van burgers voor hun leefomgeving.Cabauw Intercomparison of Nitrogen Dioxide Measuring Instruments

CINDI-2 is de tweede ‘Cabauw Intercomparison of Nitrogen Dioxide Measuring Instruments’, waarbij onderzoekers naar Cabauw komen om hun luchtverontreiniging metende instrumenten met elkaar te vergelijken. Deze instrumenten zullen op hun beurt, eenmaal terug op hun eigen plaats in de wereld, een rol spelen als referentie voor satelliet instrumenten die vanuit de ruimte luchtverontreiniging meten. De meetcampagne is een unieke gelegenheid om te kijken hoe de laatste ontwikkelingen op het gebied van kleine en goedkope sensoren voor luchtkwaliteit zich gedragen ten opzichte van al die geavanceerde apparatuur. De verwachting is dat kleine en goedkopere sensoren op den duur een aanvullende rol kunnen gaan spelen bij het meten en modelleren van luchtkwaliteit op lokale schaal, binnen de stad.KNMI meetmast Cabauw: de onderzoek locatie voor de meetcampagne CINDI-2, september 2016

In Nijmegen gebeurt dit al. In het project Smart Emission wordt getest of sensor-data uit het burger-sensor-netwerk inzicht kan opleveren op stadsniveau, als aanvulling op de beschikbare professionele data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Smart Emission gaat nog een stap verder dan het crowdsourcing initiatief WOW-NL van het KNMI. Inwoners dragen actief bij tijdens overlegtafels en in usercases. Zo betrekken de initiatiefnemers burgers uit de stad, zodat het project een echt Citizen Science karakter krijgt. De metingen van het burger-sensor-netwerk zijn een aanvulling op de referentiemetingen van het RIVM, net zoals de WOW-NL metingen dit zijn voor het KNMI meetnet. Smart Emission heeft een projectteam met daarin verschillende docenten en studenten van de Radboud Universiteit.

Zo zijn er binnen en buiten het KNMI op allerlei niveaus mooie onderzoeksprojecten die de wetenschap weer een stap verder vooruit brengen. Of initiatieven die kijken naar toepassingen en handelingsperspectief voor burgers, juist in het Nederlands stedelijk gebied waar ongeveer 70% van de bevolking woont. Voorbeelden hiervan zijn Amsterdam Smart City, Marconia Rotterdam en Sensor City Assen. Het team van WOW-NL zoekt de samenwerking met veel van dit soort initiatieven. Met als doel om van elkaar te leren en elkaar te versterken.Meer weten?

Smart Emission

CINDI-2

KNMI website: nieuwsartikel CINDI-2 en Uitleg over meetmast Cabauw

Air sense EUR

RIVM meetnet luchtkwaliteit