Nieuws

Eerste najaarsstorm

22 november 2016 - Afgelopen zondag, 20 november 2016, kreeg Nederland te maken met de eerste najaarsstorm van deze herfst. Deze storm werd veroorzaakt door een venijnig lagedruk gebied dat langs onze kust trok. In de weerkaart van 12 UTC  is te zien dat het lagedrukgebied op dat moment pal voor de Nederlandse kust ligt.


Figuur 1. Weerkaart van zondag 20 november 2016 13 uur lokale tijd.

Het lage drukgebied is duidelijk te herkennen in de windmetingen van figuur 2. Ten noorden van het lage drukgebied komt de wind nog uit een zuidoostelijke richting. Ten oosten van het lage drukgebied draait de wind naar het zuiden en ten zuiden van het lage drukgebied draait de wind verder naar zuidwest. Dit klopt uiteraard prachtig met de theorie van Buys Ballot, die zegt , dat de wind om een lagedrukgebied tegen de wijzers van de klok in draait. Dit wordt in de meteorologie “cyclonaal” genoemd. Verder is in de metingen te zien dat de wind aantrekt ten oosten en zuiden van het lage drukgebied. De kuststations meten de hoogste windsnelheden.


Figuur 2. Windrichting en windsnelheid van WOW-NL stations gecombineerd met neerslag gegevens van de radar van zondag 20 november 2016 om 13 uur lokale tijd.

Figuur 3 toont  
een grafiek met windrichting, windsnelheid en de luchtdruk voor station De Kooy. Hierin is te zien dat de luchtdruk zich rond 13 uur op het laagste punt bevindt: 979 hPa. Op dat moment meet het station ook de hoogste windsnelheid: 18,3 m/s. Het lagedrukgebied ligt dan ook net ten westen van De Kooy. Daarna trekt  het lagedrukgebied verder noordwaarts en loopt de luchtdruk snel weer op en neemt de windsnelheid af. In de grafiek is ook te zien dat de wind draait van zuidoost naar zuidwest, dus met de wijzers van de klok mee. Dit met de wijzers van de klok mee draaien wordt ruimen van de wind genoemd en dit is typisch voor het langs trekken van een lagedrukgebied.


Figuur 3. Windrichting, windsnelheid en luchtdruk van meetstation De Kooy op zondag 20 november 2016.

Ook in de neerslag is de draaiing van de wind door het lagedrukgebied mooi zichtbaar. In figuur 4 is te zien dat de neerslagintensiteit dicht bij het lagedrukgebied het hoogst is. De WOW-NL neerslagmetingen tonen dit, maar ook de kleuren in de radarbeelden.


Figuur 4. Neerslagmetingen van WOW-NL stations met de neerslag gegevens van de radar, zondag 20 november 2016 om 13 uur lokale tijd.

In de avond trekt het lage drukgebied verder noordwaarts  en neemt de wind in kracht af. Aan het begin van de avond eindigt de waarschuwing “code geel voor windstoten voor het hele land”.