Nieuws

WOW-NL metingen tonen windsprong

25 september 2015 - Op 17 september zien we een sprong in de wind die over ons land waait. De windmetingen op de kaart van WOW-NL laten dit duidelijk zien! In het westen is de wind noordwest. In het oosten van Nederland waait de wind uit het zuidwesten.

Wat is hier aan de hand?

Tegelijkertijd doen zich twee weerfenomen voor: een warmte-, en koufront ontmoeten elkaar en vormen samen een occlusie (paars). Oostelijker van de occlusie ligt een uitloper van een lage drukgebied over Nederland. Dit heet een trog (blauw). De trog en de occlusie samen zorgen voor neerslag en een windsprong in een band over het land.


Analyse van de weersituatie op 17 september 2015 om 14 uur locale tijd. Een trog (blauwe lijn) en occlusie ( paarse lijn) liggen boven Nederland.


Windsprong in de WOW-NL metingen om 14 uur locale tijd. Oost van de trog en occlusie is de windrichting zuidwest en west ervan noordwest.