Onderwijs

Primair Onderwijs - WOW-NL in de klas

Het lesmateriaal van WOW-NL voor groep 7/8 van de basisschool is klaar! De lessen prikkelen kinderen om zelf meetinstrumenten te ontwerpen en hun metingen te vergelijken met gegevens uit heel Nederland. Stapsgewijs leren de kinderen waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen van het weer in hun omgeving.De lessen

In de eerste les gaan de leerlingen hun eigen eenvoudige meters en instrumenten maken. Ze bedenken hoe die eruit moeten zien, bouwen ze en gaan naar buiten om metingen te doen.
Hoe maak je een meter? Wat betekenen de cijfertjes? Is het erg als iedere meter een beetje anders is? Maakt het uit waar je je meter neerzet?

In de tweede les maken de leerlingen kennis met WOW-NL en ontdekken ze wat metingen bij hen op school, of in de buurt, te maken hebben met de gegevens in heel Nederland.
Maakt het uit of je aan de kust of in het binnenland woont? Is het in de stad ander weer dan in een dorp? Wat betekent ‘klimaat’?

Het lesmateriaal bestaat uit complete, kant-en-klare leerlingenbladen en een handige leerkrachtenhandleiding.

Download hier het lesmateriaal:

Les 1 Het weerstation

Les 2 Aan de slag met WOW-NL

Docentenhandleiding: aan te vragen via wow@knmi.nl

Leerdoelen
Met het WOW-NL materiaal kunnen leerkrachten inspelen op:
·         houding: nieuwsgierigheid, creativiteit
·         vaardigheden: onderzoeken, waarderen en oordelen
·         denkwijzen: oorzaak en gevolg, patronen herkennen en ordenen, systeemdenken

De volgende kerndoelen zijn van toepassing:
·         42: Leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,  elektriciteit, kracht,
           magnetisme en temperatuur
·         43: Leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven m.b.v. temperatuur, neerslag en wind
·         50: Leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa
           en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld