Vragen

Waarnemingen bekijken

Welke waarnemingen kan ik op WOW-NL zien?

WOW-NL toont waarnemingen van weerstations in het WOW-netwerk. Dit zijn geregistreerde meetlocaties van bijvoorbeeld amateurweerkundigen, scholen en organisaties en de waarnemingen van KNMI weerstations. De waarnemingen zijn ongevalideerd en worden elke 10 minuten ververst. Vrijwillige waarnemingen van deelnemers aan WOW-NL vallen onder het beheer van de vrijwilligers. Zij beheren zelf hun station en de gegevens die zij uploaden. Het KNMI is niet verantwoordelijk voor deze waarnemingen. Naast actuele waarnemingen kun je ook waarnemingen uit het verleden bekijken en vergelijken met andere weerstations.

Hoe kan ik de waarnemingen bekijken?

Via de tijdschuifregelaar onderaan de kaart kun je stations vinden die waarnemingen binnen de aangegeven periode hebben doorgegeven. Een vergrootglas op de kaart betekent dat daar meerdere waarnemingen dicht bij elkaar liggen en dus geclusterd zijn. Klik op het vergrootglas of zoom in om de afzonderlijke stations te bekijken. Klik op een station om de stationsgegevens in een pop-up venster te bekijken. Drie tabbladen in die pop-up bieden informatie over de actuele waarneming (tab 'Waarneming'), een weergave van data over een zelfgekozen periode in tabel- of grafiekvorm (tab 'Data weergave') en meta-informatie over het station (tab 'Meetopstelling').

Ik zie geen luchtdruk waarnemingen op WOW-NL. Hoe kan dat?

Om de luchtdruk van jouw station te zien op WOW-NL is het noodzakelijk om "Pressure Mean Sea Level" aan te zetten bij de ingevoerde gegevens. Als je alleen kiest voor de optie "Pressure", dan is de luchtdruk van jouw station alleen zichtbaar bij Metoffice.

Ik zie alleen waarnemingen van vandaag, hoe kan ik oude gegevens zien?


Met de tijdschuifbalk onderaan de kaart kun je meetgegevens bekijken over een standaardperiode van de afgelopen 24 uur. Aan de rechterkant van deze balk staat een kalendersymbool. Klik de kalender aan om een datum naar keuze te selecteren.

Waarom laten sommige stations niet alle meetgegevens zien?

De meeste weerstations verzamelen de volledige set parameters die in WOW-NL te zien zijn, maar het kan zijn dat een station enkel de temperatuur of wind meet. Voor de andere metingen zijn in dat geval geen data beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om via WOW-UK een handmatige waarneming in te voeren, bijvoorbeeld van actueel weer. Omdat alle gegevens meerwaarde hebben, worden ook die waarnemingen gepresenteerd op WOW-NL op dat waarneemstijdstip.

Waar kan ik zien hoe hard het waait in windkracht?

Voor het omrekenen van m/s naar Beaufort kun je gebruik maken van de Beaufortschaal en de omrekenapplicatie op de website van het KNMI.

Wat is de kwaliteit van een waarneming?

Elk station krijgt afhankelijk van de apparatuur en omgeving een beoordeling (site ranking) op een schaal van 1-5 sterren. Die vormt een eerste inschatting voor de kwaliteit van een waarneming. Onder ‘Meedoen’ vind je details over de manier waarop een station deze classificatie verkrijgt.
Bovendien vindt automatisch een beperkte controle plaats op de data om te voorkomen dat onrealistische waarden worden ingevoerd. Vermeende foutieve waarnemingen kunnen worden gemeld aan WOW-NL via wow@knmi.nl.
Het KNMI en Met Office kunnen niet garanderen dat de inhoud 100% correct en volledig is. Voor zover wettelijk toegestaan, wijzen het KNMI en Met Office alle aansprakelijkheid af, voor alle vormen van directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van gegevens op WOW-NL.

Waar vind ik metadata over het station?

Metadata is informatie over de data en vormt een belangrijk onderdeel in WOW-NL. Informatie over de geregistreerde vrijwillige stations van WOW-NL kun je vinden door het station aan de klikken, kies daarna het tabblad ‘Meetopstelling’. Meta-informatie over de KNMI-stations in het nationale meteorologische meetnet is te vinden op de website van het KNMI:
http://projects.knmi.nl/klimatologie/metadata/stationslijst.html.

Hoelang duurt het voordat mijn gewijzigde metadata wordt weergegeven op WOW-NL?

Uurlijks ververst WOW-NL de meta-informatie van alle geregistreerde WOW stations met een maximum van 100 records. Nieuwe stations krijgen in dit proces voorrang. Hierdoor kan het enige tijd in beslag nemen voordat de gewijzgde gegevens van uw bestaande locatie op wow.knmi.nl correct weergegeven worden.

Wat betekent UTC in “12:50 (UTC+1:00)”?

UTC is een standaardtijd en staat voor Coordinated Universal Time. In de praktijk is de tijd in UTC gelijk aan die in de GMT tijdzone (Greenwich Mean Time).
12.50 (UTC+1:00) is gelijk aan de MET (Midden-Europese Tijd), 13.50 uur Nederlandse wintertijd. 12.50 (UTC+2:00) is gelijk aan de MEZT (Midden-Europese Zomer Tijd),  14.50 uur Nederlandse zomertijd. Overgang van zomer- naar  wintertijd v.v. vindt plaats in het laatste weekend van maart en oktober.

Hoe kan ik gegevens van twee verschillende stations vergelijken?

Noteer de station ID’s van de twee locaties die je wilt vergelijken. Het station ID van 9 cijfers vind je achter de stationsnaam in het pop-up venster als je het station op de kaart aanklikt. Klik op één van beide stations op de kaart. In het pop-up venster onder 'Data weergave' kun je het ID (of naam) van het andere station invullen, of kiezen voor ‘Vind dichtstbijzijnde station’. Vink de parameter(s) aan die je wilt vergelijken en bekijk de waarden in ‘Grafiek’ of ‘Tabel’. Bij een nieuwe selectie update je de grafiek of tabel met 'Ververs'.

Kan iedereen gegevens van stations voor eigen gebruik downloaden?

De stationseigenaar kan bij WOW-UK toestemming geven voor het downloaden van gegevens van zijn stations. Als hij/zij akkoord is, kan iedere bezoeker van WOW-NL de meetgegevens daarna downloaden. Op het tabblad ‘Meetopstelling’ van het station staat vermeld of de data vrij downloadbaar is.

Hoe kan ik onjuiste waarnemingen melden?

Mocht je het vermoeden hebben dat een waarneming niet klopt, dan verzoeken wij je dit door te geven aan WOW-NL via wow@knmi.nl. Vermeld duidelijk het station ID, de naam van het station, het tijdstip van de waarneming, de parameter en meetwaarde waarvan je vermoedt dat deze onjuist is. Geef een korte motivatie waarom je denkt dat de waarneming onjuist is.