Over WOW-NL

Versie informatie

Versie 3.5 – 26 januari 2021
- Export functionaliteit WOW-NL aangepast, zodat werkelijke meettijdstip in de csv files wordt weggeschreven.

Versie 3.3.1 – 8 oktober 2019
- Database met WOW-NL gegevens wordt (wekelijks) tot 2 jaar beperkt;
- Een uitzondering vormt de dataset van Nederland, Vlaanderen en de BES eilanden, die onbeperkt bewaard blijven vanaf april 2015.

Versie 3.1.11 – 1 augustus 2019
- Bugfix doorgevoerd t.b.v. berekening dagelijkse neerslagsom;
- Dagoverzicht aangepast; dauwpuntstemperatuur en maximale windstoot toegevoegd;
- Pop-up per station heeft unieke URL; vanaf nu te bookmarken via https://wow.knmi.nl/#[stationsnummer].

Versie 3.1.6 - 7 januari 2019
- Datafeed voor de WOW-NL portaal aangesloten op de nieuwe Met Office API's:
- Waarnemingen zijn voorzien van het werkelijke meettijdstip i.p.v. vaste 10-minuut intervallen;
- Database opnieuw (per maand) gepartitioneerd.

Versie 2.5.5 - 28 oktober 2016
Nieuwe features toegevoegd:
- KNMI regenradar toegevoegd;
- Dagoverzicht per station toegevoegd;
- Scherpere overgangskleur rond 0gr. C. (groen - blauw);
- Dataweergave aangepast. Weergave per 24 uur, 7 dagen, 1 maand en zelf geselecteerde datum- en tijdsperiode;
- CMS aanpassingen, Gelaagde indeling artikelen, offline pagina bekijken, aanpassen figuur grootte;
- Diverse kleine aanpassingen, o.a. Wind filter, "Geen data" weergave gelijk voor alle type stations, etc.

Versie 2.1.3 - 24 juni 2016
- Mouseover met actuele data toegevoegd;
- Gebruiksvriendelijkheid WOW-NL op mobiele devices verbeterd;
- Selectie van stations op de kaart voor vergelijking nu mogelijk (max. 3 locaties);
- Diverse kleine aanpassingen, o.a. update van het tabblad "Meetopstelling".

Versie 1.2.1 - 9 februari 2016
Kleine aanpassingen, o.a. Facebook link toegevoegd.

Versie 1.1.9.3 - 10 juli 2015

Bugfix t.b.v. datumselectie bij maandovergangen.

Versie 1.1.9.2 - 22 april 2015
Eerste versie van de WOW-NL webportaal.