Over WOW-NL

Partners en netwerk

WOW-NL is een samenwerking van de volgende nationale en internationale partners:

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)


Het KNMI is het nationale instituut voor meteorologie en seismologie en draagt bij aan de veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en welvaart van Nederland. Het KNMI is eigenaar van WOW-NL. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is opdrachtgever.

Met Office


Met Office is de Britse nationale weerdienst en initiator van WOW.

Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie (VWK)


De Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie is een landelijke vereniging, die zich tot doel stelt om de populair-wetenschappelijke beoefening van de weerkunde voor iedereen toegankelijk te maken.
Kijk voor het koppelen van een automatisch weerstation met WOW-NL ook op: VWK web

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)


Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap is de vereniging voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen.

Deelnemers aan het WOW-netwerk